Vägen till Frihet
Likes
160
Antal inlägg
234
Följare
74
Medals
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed
29 June 2015

Betsson förvärvar Europe-Bet

Idag meddelade Betsson att de förvärvat den privatägda speloperatören Europe-Bet i Georgien. För mer information, se http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1Z3NET/309064964x0x837070/3e18151b-4926-4d96-8131-e8571f7aa64f/Pressmeddelande%20-%20Betsson%20forvarvar%20ledande%20speloperator%20i%20Georgien.pdf

Europe-Bet är en av de ledande speloperatörerna i regionen och är licensierat på den reglerade georgiska marknaden. I och med förvärvet får Betsson en marknadsandel i regionen om c:a 30 %.

Köpeskillingen uppgår initialt till 50 miljoner USD, motsvarande 2,5 gånger EBIT för 2014. Utöver denna initiala köpeskilling kan en tilläggsköpeskilling om högst 35 miljoner USD komma att utgå efter ett år. Affären förväntas slutföras under juli månad.

Europe-Bet hade år 2014 intäkter om 52,4 miljoner USD, varav onlineverksamheten stod för 40,8 miljoner USD. Verksamheten är huvudsakligen sportsbok-driven där sportboken stod för 44 % av de totala intäkterna under 2014. EBIT uppgick till 20 miljoner USD och merparten (17,9 miljoner USD) kommer från onlineverksamheten. Bolaget hade en EBIT-marginal om 38,1 % och har genererat en stabil tvåsiffrig tillväxt de senaste åren.

Betsson har en fin historik vad gäller lyckade förvärv och spontant tycker jag att även den här affären ser riktigt intressant ut. Genom Betssons teknik och storlek bör det gå att krama ut ännu mer. Startpunkten är ju inte heller illa eftersom bolaget som förvärvas redan visar på fin tillväxt under god lönsamhet. Det ska bli spännande att följa hur det hela utvecklas!

Magnus Silfverberg, avgående VD och koncernchef för Betsson, säger att "Europe-Bet har framgångsrikt etablerat ett starkt varumärke med flera konkurrenskraftiga produkterbjudanden på den lokalt reglerade marknaden i Georgien. När vi nu tillför Betssons teknik skapar vi en grund för lönsam och hållbar tillväxt både inom och utanför Georgien".  

Tankar om förvärvet?

Tagging (forum): 
Tagging (blog): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (7)

Tagging