Vägen till Frihet
Likes
160
Antal inlägg
234
Följare
73
Medals
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), vistas hela eller delar av året i ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed
6 July 2015

Rapport Q2 2015 - Industrivärden

Då var det dags för en rapportintensiv period igen och idag kom investmentbolaget Industrivärden med rapporten avseende det första halvåret 2015.

I stora drag var rapporten ganska så odramatisk och som vanligt är det mesta redan känt eftersom alla innehav i portföljen är noterade. Totalavkastningen för det första halvåret uppgick till 19 % för C-aktien jämfört med c:a 10 % för SIXRX (18 % för A-aktien).

Några intressanta siffror och händelser värda att notera:

  • Fredrik Lundberg valdes på årsstämman den 6:e maj till ny styrelseordförande.
  • Substansvärdet uppgick till 175 kronor/aktie per den 30:e juni 2015. En ökning om 14 % inklusive återinvesterad utdelning sedan årsskiftet.
  • Resultatet per aktie för det första halvåret uppgick till 21,43 kronor/aktie vilket kan jämföras med 11,63 kronor/aktie föregående år. För kvartalet var resultatet per aktie dock - 5,63 kr/aktie vilket så klart främst beror på värdeförändringar i innehaven på en sur börs.
  • Utdelningar från innehav under Q2 uppgick till 2 035 MSEK och totalt för det första halvåret till 3,2 miljarder kronor. I maj delade bolaget ut 2,7 miljarder till aktieägarna vilket innebär att c:a 500 MSEK kan återinvesteras.
  • Innehavet Kone avyttrades i sin helhet. Det gav 1,2 miljarder SEK och att den årliga totalavkastningen (under innehavstiden) uppgick till 15 %.
  • Den korta handeln genererade under Q2 ett resultat om 70 MSEK. För halvåret är resultatet 131 MSEK jämfört med 130 MSEK för samma period föregående år. 
  • Förvaltningskostnaden under Q2 uppgick till 110 MSEK. Totalt för halvåret uppgick förvaltningskostnaden till 171 MSEK vilket är betydligt högre än de 74 MSEK bolaget redovisade för samma period föregående år. Bolaget säger att ökningen främst beror på "en engångskostnad om 90 MSEK på grund av organisationsförändringar, innefattande avveckling av flera ledningspersoner och viss annan personal samt konsult- och samarbetsavtal". Jag gillar i synnerhet meningen "viss annan personal". I princip tror jag att läsaren av rapporten bör översätta hela den meningen med att merparten av dessa 90 MSEK hamnat i fickorna på de ledande personer som sparkats ut ur bolaget, "viss övrig personal, konsulter osv" lär stå för småpengar i sammanhanget är min gissning =)

 

På fredag är det dags för Protector Forsikring att bekänna färg. Den rapporten blir sannolikt betydligt mer intressant jämfört med Industrivärdens. Förstå mig dock rätt, jag gillar verkligen att vara delägare i Industrivärden som också är ett av mina större innehav, men rapporterna bjuder sällan på speciellt mycket action (vilket egentligen inte är mig emot =).

Tagging (forum): 
Tagging (blog): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (7)

Tagging