Greater Than

Today %Today SEKLast priceTraded
2,76%0,80 SEK29,80222 548

Company description

Greater Than är ett teknologi- och marknadsbolag verksamt inom det snabbväxande området ”Connected Car”. Efter 12 år av forskning och utveckling är bolaget i dag världsledande på att mäta, jämföra och förstå förarens inverkan på bilens energikonsumtion, användarupplevelse och trafiksäkerhet. En egenutvecklad teknologi som ger varje bilförare ett Digitalt DNA och används bl.a. till att ’gamifiera’ bilkörning, skapa framtida lösningar för privat biluthyrning, riskbedöma bilförsäkring baserad på förarens personliga körbeteende, och göra bilar adaptiva till föraren och därmed energieffektivare.

Greater Than, som grundades år 2004, har som affärsidé att leverera tjänster och produkter till konsumenter som gör bilkörningen till en bättre, billigare och säkrare upplevelse med föraren i fokus. 

Greater Thans unika teknologi för Digitalt Förar-DNA gör dem världsledande inom nischen att förstå hur bilar verkligen körs och hur varje enskild förare kör. Tekniken kommer att användas för att kontinuerligt uppdatera varumärket, Enerfy, med vitala applikationer. Tekniken kommer även att erbjudas till biltillverkare, försäkringsbolag och andra In-car systemleverantörer.

 

 

Kunder, produkter och tjänster

Greater Than fokuserar på att utveckla teknologi och tjänster för att omvandla bilen och körandet till en mer interaktiv upplevelse. Nuvarande och potentiella kunder inkluderar konsumenter, biltillverkare, underleverantörer, försäkringsbolag, karttjänster, andra internetbaserade innehållsleverantörer och företag i den nya cirkulära ekonomin. Deras främsta produkt är Enerfy, en öppen plattform som kan användas globalt och oberoende av bilmärke. Enerfy kopplas enkelt in i bilen (via Enerfyläsaren, en OBD-läsare) och är kopplad till mobilen via Enerfyappen som regelbundet registrerar bilens data, förarens körsstil och energiförbrukning. Med hjälp av Enerfy kan skräddarsydda produkter utformas för föraren utifrån dess individuella körsätt och körvanor. Fokus nu ligger på bolagets banbrytande bilförsäkring som kommer att revolutionera hela försäkringsmarknaden med ett revolutionärt tänk gällande premieberäkning. 

 

Konsumenter

Enerfy’s kunder är bilförare över hela världen. Med hjälp av Enerfy kan konsumenten ta kontrollen över sitt eget körande; köra mer energisnålt samt få all data analyserad direkt i mobilen. Det unika med Enerfy är dess algoritm som kan ger föraren poäng utifrån hur effektivt man kört. 

Utifrån en databas på tusentals förare och fordon görs analyser för att skapa en bättre körupplevelse för användaren. Med hjälp av Enerfy kan föraren minska sin bränsleförbrukning med upp till 20 %, som inte bara påverkar miljön på ett positivt sätt utan också minskar förarens bränslekostnader. Det som gör Enerfy till en unik användarupplevelse är jämförbarheten till andra förare, oavsett vilken bil som körs.

 

Försäkringsbolag

Med hjälp av Greater Thans egenutvecklade Digitala Förar-DNA har nu en ny försäkringsform tagits fram där försäkringstagarens eget användande och beteende ligger till grund för premien. På så sätt blir försäkringen mer skräddarsydd till varje försäkringstagare och mer rättvist prissatt. Försäkringen fokuserar enbart på hur föraren kör bilen, inte hur gammal föraren är, vilket kön hen har eller boendeform.

Bolaget provar redan försäkringen virtuell med en fokusgrupp som redan använder Enerfy.

 

 

Bilpooler

I framtiden kommer bilpooler och privat biluthyrning á la Airbnb bli allt vanligare. På ett kostnadseffektivt och rättvist sätt kan Enerfy underlätta en sådan verksamhet genom att erbjuda en användarbaserad kostnadsfördelning och dessutom ge en trygghet i hur bilen faktiskt har använts. Dessutom kan försäkringen kopplas till varje användare och bilpoolen blir mer individanpassad och rättvis.

 

Karttjänster

Enerfy kan i framtiden revolutionera användandet av karttjänster då man både kan välja väg och svårighetsgrad utifrån sin egen profil. På så sätt blir användandet mer individbaserat och kan hjälpa föraren med att minska koldioxidutsläppen via en smartare bilkörning, som Enerfy hjälper föraren till.

 

Biltillverkare

Med hjälp av Enerfy och dess teknologi kan biltillverkare få värdefull information om användarvanor och skapa bättre anpassade bilar för framtidens förare. Enerfy öppnar även upp för att kunna skapa individanpassad teknologi som kan få ner både energiförbrukningen och skapa en bättre körupplevelse. Bolagets teknik för Digitala Förar-DNA är en vital komponent för att göra adaptiva och autonoma bilar.

 

Informationsleverantörer

Framtidens tjänster med appar i bilar kräver all möjlig information om dess användare och körsätt - Enerfy kan möjliggöra detta då den är oberoende av bilmärke. Därmed kan Enerfy ligga till grund för att utveckla framtidens bilar.

 

Marknad

Marknaden inom teknologi och tjänster i området ”Connected Car” förväntas omsätta 53 miljarder USD redan år 2018. Bedömare är överens om att bilen kommer att bli lika beroende av tjänster som telefonen av appar. Både Google och Apple har gått in i marknaden och det sker en mycket intressant utveckling inom området, men Greater Than ligger redan i framkant. 

Med en egenutvecklad algoritm och ett individuellt förar-DNA kan Greater Than skapa individanpassade produkter för föraren och sätta användaren i fokus. Deras produkt Enerfy är oberoende av biltillverkare och har alla möjliga funktioner för att få användaren mer intresserad och involverad i sin körning. 

För att vara i händelsernas centrum har Greater Than nyligen öppnat ett kontor i Palo Alto, USA. 

För att snabbt kunna lansera funktionalitet över flera olika plattformar använder bolaget sig av HTML5, vilket minskar utvecklingstiden med mer än 65 %. 

Greater Than ligger redan år före sina konkurrenter i utvecklingen och kombinerar en bred kompetens från både fordon- och IT-branschen i sin personalstyrka.

För att få igång försäljningen av sin nya produkt har fokus legat på att bygga ett återförsäljarnätverk och man har redan tecknat avtal med bland annat Media Markt, Jula och CDON. 

Greater Than lägger också stor vikt vid användarens integritet, vilket gör att konsumenten har kontroll över sin egen användning.

 

 

 

 

 

Forum threads